Over ons

Worteldorp is de hoofdschool.

Ingang via Worteldorp 13 of beter nog via Kerkpad.

De speelmogelijkheden op de speelplaats van Worteldorp werden uitgebreid met een klimmuur, een podium en een klimrek. Ook kregen enkele muren een frisse kleur. De axenroos werd op de speelplaats geschilderd en er werden bomen aangeplant

Er staat nu ook een speelhuisje waarin het speelmateriaal wordt bewaard.

Achteringang Worteldorp
Rooimans School

De WIJSNEUS

is de naam van de gemeentelijke gemengde basisschool van Wortel. Bestuurlijk hangt de school af van het gemeentebestuur van Hoogstraten en vormt vanaf 1 september 2003 een scholengemeenschap met de 3 andere gemeentescholen van Hoogstraten.

De Wijsneus is een kleine school in een kleine dorpsgemeenschap. Toch zit ze ook nog opgesplitst over 2 verschillende locaties, nl. Rooimans en Worteldorp.

Alle belangrijke informatie vindt u in de onthaalbrochure en het schoolreglement. In september worden die bijgewerkt en via de kinderen aan de ouders bezorgd.

Wekelijks op vrijdag brengt uw (oudste) kind ook een 'nieuwsbrief' mee naar huis. Daarin vindt u gegevens van de volgende week. Deze nieuwsbrief vindt u ook elders op onze website.

Rooimans

In de school aan de Rooimans tref je de kleuters en de kinderen van de 1e graad (= 1e en 2e leerjaar) van de lagere school aan. Voor bewegingsopvoeding gaan de kinderen naar de turnzaal in Worteldorp. (Meestal, want er is hier ook een klas voor bewegingsopvoeding die vaak door de kleuters wordt gebruikt.)

Er is een ruime speelplaats met grote zandbak en heel wat spelmateriaal.

Ingang via Worteldorp of beter nog via Rooimans 5.

Onder de naam "Stekelbees" wordt hier ook de voor- en naschoolse kinderopvang voor Wortel georganiseerd. Hieronder ziet u enkele beelden van de school in de Rooimans.

Search